A communication based and purpose driven interior and design studio.
 

Rätt företag,

rätt människor,

rätt värderingar.

Stockwik är ett investeringsföretag som fokuserar på förvärv och förvaltning av svenska kvalitetsföretag. Genom förvärv tar de tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Alltid med deras tre grundprinciper; rätt företag, rätt människor och rätt värderingar, i fokus.

Vi på Local har hjälpt Stockwik med att ta fram en tydlig och visuell kommunikation kring just dessa tre grundprinciper. Vad Stockwiks bolag bland annat har gemensamt är deras kulturstabilitet. Vi har lyft fram den sunda kulturen och hur de alltid fokuserar på att förvärva, förvalta och förädla inför framtiden.  

 
 

Kontakta oss

WE ARE LOCAL AB

Kungsholms Hamnplan 1

112 20 Stockholm 

hello@wearelocal.se

+46 8 23 24 80