förslag14.png

A purpose-driven communication and design studio.

Rätt företag,

rätt människor,

rätt värderingar.

 

Stockwik är ett investeringsföretag som fokuserar på förvärv och förvaltning av svenska kvalitetsföretag. Genom sina förvärv tar de tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Alltid med deras tre grundprinciper; rätt företag, rätt människor och rätt värderingar, i fokus.

Vi på Local har hjälpt Stockwik med att ta fram en tydlig och visuell kommunikation som har tagit avstamp i just dessa tre grundprinciper. Detta i form av en ny framtoning, en slipad sajt och en kort film för att på bästa sätt visa upp deras arbete, idéer och visioner.

 
 

Kontakta oss

Tack! Meddelande skickat.

WE ARE LOCAL AB

Kungsholms Hamnplan 1

112 20 Stockholm 

hello@wearelocal.se

+46 8 23 24 80