top of page
sandvik.jpg
The Rock Tools Playbook


KUND: SANDVIK
 

Strategi

Webdesign

Videoproduktion


Bakgrund:

Sandvik Rock Tools är ett globalt industriföretag med cirka 3 500 anställda över hela världen, och som en division i Sandvik Group erbjuder Sandvik Rock Tools ett komplett utbud av bergverktyg för bergborrning, bergavverkning, lastning och transport, tunneldrivning och stenbrytning.

We are Local Sandvik
We are Local Sandvik
We are Local Sandvik
We are Local Sandvik


Tillsammans med Sandvik Rock Tools har vi definierat deras strategi för de kommande tre åren. Vi började vår resa med att samla in insikter – höll workshops, genomförde undersökningar, pratade med nyckelintressenter och lärde känna verksamheten och människorna.

We are Local Sandvik
We are Local Sandvik
We are Local Sandvik


Den färdiga produkten sammanfattas på sajten rocktoolsplaybook.com – "handboken" som beskriver hur Sandvik Rock Tools fungerar, tillsammans med syftet som vi definierade: ”Groundbreaking. Earth-shaking. Future-shaping. Together since 1862.” Som berättar historien om vilka de är och vart de är på väg. Handboken beskriver de strategiska målen, viktiga initiativ och nyckelresultat för organisationen.

bottom of page